keskiviikko 20. maaliskuuta 2013

Yhteistyössä on voimaa / Cooperation is the strenght


Tähän alkuviikkoon kuuluu mm. 50-luvun mallisen mekon ompelua (yo. kuva), joka on Tatanka Designin mallistoa ja sitä voi tilata täältä. http://www.tata.fi.suomalainenverkkokauppa.fi/tuote/188/fiftarimekko-sanni

Kiitos Taru, että saan olla opissasi! Olemme tehneet töitä yhdessä jo monen vuoden ajan. Olemme osallistuneet muotinäytöksiin ja tehneet yhteistyössä näytösvaatteita/mallistoja. Olemme olleet toistemme "makutuomareina" ja "tuotekehittäjinä". Olemme auttaneet yhdessä Kairon Katulapsia osallistumalla hyväntekeväisyysnäytöksiin (www.kulttuurikameleontit.com) muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Alla oleva kuva on näytöksestä. Kuvassa on Lempi-mekko omasta Isoäidin Aikaan FIN-mallistostani http://www.isoaidinaikaan.fi/product_info.php?cPath=80_81&products_id=961.


Saumaton yhteistyö on se, mikä kantaa pidemmän päälle. Olen huomannut, että tällä alalla usein pidämme toisiamme vain kilpailijoina, vaikka todellisuudessa meidän pitäisi yhdistää voimavaramme ja pitää enemmän yhtä, luoda verkostoja. Meidän uhkamme on aivan muualla kuin täällä kotimaassa. Tie kansainvälisyyteen kulkee vain yhteistyön kautta. Meidän pitää kannustaa toisiamme ja iloita toistemme menestyksestä, koska se luo menestystä myös itsellemme. Avoin tiedon jakaminen on myös tärkeää. Yhteistyössä jokaisen vahvuudet saadaan esiin ja niitä voidaan hyödyntää yhteisen päämäärän hyväksi.

Peräänkuuluttaisin myös meidän eduskunnan päättäjien, kansanedustajien, ministereiden, korkeiden virkamiehien vastuuta olla liputtajina Suomi-designille ja -muodille. Heillä, jos kellään, on avainpaikka näkyä ja kertoa, kuinka upeaa suunnittelua ja hienoa osaamista meillä on myös muoti/vaatealalla. Finatex tekee varmaan kaikkensa myös auttaakseen suomalaisia muodin osaajia kansainvälistymään, mutta kun meillä ei ole enää Finnish Catwalkia (ent. Vateva), niin missä muodin ammattilaiset tuovat osaamisensa esille, saanen kysyä. Tarvitsemme niitä yhteisiä foorumeita. Näin kustannukset per yrittäjä/suunnittelija tulevat kohtuullisiksi ja potentiaaliset ostajat ovat kiinnostuneempia näkemään useita tuotemerkkejä, brändejä yhdellä kertaa. Isompi tapahtuma on myös medialle kiinnostampi ja silloin on myös todennäköisempää, että saamme lukea lehdistä tapahtumasta, joilloin jokaisen osallistujan tunnettuus kasvaa.

Kansainvälisille muotiviikoille on pitkä ja takkuinen matka pienyrittäjällä. Finatex on kiitettävästi kehitellytkin yhteistyötä business-enkeleiden ja muodin osaajien välille, mutta sitä tarvitaan lisää. Näin lama-aikana moni pieni yrittäjä ja isompikin, on vaikeuksissa joka päiväisten laskujensa kanssa. Se, jos mikä, syö luovuutta ja kun uusien mallistojen tekeminen jo pelkästään rahoituksen kannalta on mahdotonta. Osallistumiskustannukset kansainvälisille muotiviikoille vaihtelevat, mutta isoista rahoista puhutaan. Ivana Helsingin kustannukset New Yorkin muotiviikoilla ovat olleet 70.000 euron luokkaa lehtitietojen mukaan .

Kaikesta huolimatta emme saa lannistua. Sitkeimmät ja määrätietoisimmat onnistuvat -yhteistyön kautta.

"Kun odotat elämältä parasta, vedät sen puoleesi. Odota jokaisen tarpeesi täyttyvän. Odota vastausta jokaiseen ongelmaan. Odota vaurautta kaikilla tasoilla." - Eileen Caddy, Opening Doors within

Aurinko paistaa... Ihanaa!

Jaana

-----------------------------------------------

I have been sewing model 50`s dress at the beginning of this week (the first picture above). It´s from Tatanka Design´s collection and can be ordered here http://www.tata.fi.suomalainenverkkokauppa.fi/tuote/188/fiftarimekko-sanni

Thank you Taru, that I can practise my sewing skills in your company. We have been working together for many years now. We have been participating in fashion fairs and fashion shows and done our show garments/collection with very close co-operation. We have been "taste jugdes" and "product developers" for each others. We have been doing charity work by arranging fashion shows with other colleagues to help Cairo´s street children.  (www.kulttuurikameleontit.com) The second picture is from the charity fashion show. There is Lempi -dress (lempi means love) from my  Isoäidin Aikaan FIN- collection  http://www.isoaidinaikaan.fi/product_info.php?cPath=80_81&products_id=961.

The close co-operation is the strength and can lead into success. This is my opinion. I have found that we usually consider each others as competitors in this fashion area, when in reality we should combine our resources and unite and create networks. Our threats are not in Finland. The way to internationalization is possible only through cooperation. We need to encourage each other and celebrate each other's success, because it creates success for ourselves as well. Open sharing of knowledge is also important. In cooperation each strengths can be brought out and can be used towards a common goal.

I would also wake our decision-makers, members of parliament, ministers, senior officials of the parliament that they have a responsibility to wear garments designed and produced in Finland. They, if anyone,are in the key place to show and tell how the stunning design and great skills/ know-how, we also have in the fashion industry. Finatex is probably doing everything possible to help the Finnish fashion professionals to go international, but when we do not have any more Finnish Catwalk (formerly Vateva), then where fashion professionals bring their skills up:) We need catwalks to show our unique design and skillsBy this way costs per entrepreneur / designer will be reasonable, potential buyers are more interested in seeing a number of brands, brands, all at once. Bigger event is also of interest to the media, and then it is also likely that we can read in the press about the event and awareness of each brand is growing.

It´s a long way to International fashion weeks to the small bisness owners. Finatex has been doing great work and developed co-operation between Business Angels and designers, but more is still needed. During the recession, we have at the moment, too many entrepreuner is struggling with daily bills. It´s killing the creativity and making the new collections not possible. The costs participating in international fashion weeks are huge.  According to the press Ivana Helsinki´s costs at fashion weeks in New York have been about 70.000 euros.

Despite of everything we cannot give up. Brave and focused people will make it  - through cooperation.

"When you expect the best out of life, you pull it out to you. Wait for each of your needs are met. Wait for an answer to every problem. Wait prosperity at all levels." - Eileen Caddy, Opening Doors within

The sun is shining ... wonderful!

Jaana

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti